Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Ο σκοπός του ιστολογίου και της Ερευνητικής Εργασίας

Το ιστολόγιο αυτό κατασκευάστηκε για να προβάλλει τις δράσεις και τις ενέργειες της ομάδας των μαθητών της Α Τάξης του ΓΕΛ Κονταριώτισσας στο πλαίσιο υλοποίησης του μαθήματος Ερευνητικής Εργασίας με τίτλο "Πειράματα με απλά υλικά και υλικά καθημερινής χρήσης".
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διευρευνηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής πειραμάτων Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιώντας απλά υλικά και υλικά καθημερινής χρήσης, υλικά και μέσα που μπορεί ο καθένας να έχει στο σπίτι του ή να τα προμηθευτεί με πολύ μικρό κόστος.
Στόχος είναι οι μαθητές που θα συμμετεχουν στην εργασία, αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου στους οποίους θα παρουσιαστεί η εργασία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο και να συνειδητοποιήσουν τη συσχέτιση των επιστημών αυτών με την καθημερινή μας ζωή.