Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Το υδάτινο βουνό


Από τη μαθήτρια Γκολέμα Άννα
Το υδάτινο βουνό είναι ένα απλό πείραμα που δείχνει την ύπαρξη των δυνάμεων συνοχής ανάμεσα στα μόρια του νερού.
Τα υγρά ρέουν, τα σωματίδια τους κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, όχι όμως τόσο ελεύθερα όσο στα αέρια. Αυτή η συγκράτηση ανάμεσα στα μόρια του νερού ονομάζεται συνοχή.
 Έτσι, καθώς προσθέτουμε κέρματα το νερό φουσκώνει στην ελεύθερη επιφάνειά του και δεν χύνεται λόγω των δυνάμεων συνοχής.